Mobil – saldokontrolordning – køb af tjenester foretaget af mindreårig (J.nr. 10.04-0434-09)

Mobil – saldokontrolordning – køb af tjenester foretaget af mindreårig (J.nr. 10.04-0434-09)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Mobil – aftaleforhold – saldokontrolordning – køb af tjenester foretaget af mindreårig Resume: Klager havde købt en mobiltelefon med abonnement pålagt saldomaks. Telefonen skulle bruges af klagers søn. Efter at have modtaget et opkald fra sin søn, når klager troede at telefonen var spærret af saldomaks, kontaktede klager indklagede, som oplyste, […]

Mobil – saldokontrolordning – indholdstakserede tjenester (J.nr. 10.01-0124-11)

Mobil – saldokontrolordning – indholdstakserede tjenester (J.nr. 10.01-0124-11)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Mobil – aftaleforhold – saldokontrolordning – indholdstakserede tjenester Resume: Klager havde oprettet et abonnement hos indklagede, og brugte efterfølgende et nummer tilknyttet abonnementet til at overvåge et fyr i et sommerhus ved afsendelse af sms’er til klagers søns irske nummer. Da klager modtog en stor regning for afsendte sms’er, reklamerede klager. […]

Mobil – aftalevilkår – saldokontrol – spærring for aftalt “fri sms” (J.nr. 10.12-0510-07)

Mobil – aftalevilkår – saldokontrol – spærring for aftalt “fri sms” (J.nr. 10.12-0510-07)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Mobil – aftalevilkår – saldokontrol – spærring for aftalt ”fri sms” Resume: Klager havde et abonnement med “fri sms” og saldokontrol som tillægsprodukt. Efter en overskridelse af saldokontrollen blev abonnementet spærret, hvilket klager ikke var tilfreds med, da klager mente, at der ikke burde blive spærret for de frie sms’er. Nævnet […]

Mobil – aftaleforhold – misbrug – tyveri – fortolkning – ”uden ugrundet ophold” (J.nr. 10.11-0526-06)

Mobil – aftaleforhold – misbrug – tyveri – fortolkning – ”uden ugrundet ophold” (J.nr. 10.11-0526-06)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Mobil – aftaleforhold – misbrug – tyveri – fortolkning – ”uden ugrundet ophold” Resume: Klager og dennes samlever fik stjålet sine telefoner i weekenden i udlandet. Klager huskede fra sin PBS-oversigt nummeret til indklagedes kundeservice, men huskede også at kundeservice kun havde åbent 8-22 i hverdagene. Klager fik derfor umiddelbart efter […]

Mobil – aftaleforhold – saldokontrol – mindreårige (J.nr. 10.04-0378-06)

Mobil – aftaleforhold – saldokontrol – mindreårige (J.nr. 10.04-0378-06)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Mobil – aftaleforhold – saldokontrol – mindreårige Resume: Klager oprettede et mobilabonnement med forbrugsbegrænsning på 50 kr. Over en periode blev denne dog ændret adskillige gange, med det resultat at klager fik en stor regning. Nævnet fandt, at klager var blevet tilstrækkeligt oplyst om, hvordan forbrugskontrollen virkede, samt mulighederne for at […]

Saldokontrolordning – ophævelse af saldokontrol (J.nr. 10.04-1095-03)

Saldokontrolordning – ophævelse af saldokontrol (J.nr. 10.04-1095-03)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Saldokontrolordning – ophævelse af saldokontrol Resume: Klager havde et abonnement med saldokontrol, men havde i en periode ophævet denne med en væsentlig større regning til følge. Klager ville have fakturaen nedsat med hensyn til, at der var en saldokontrol på 1000 kr. Nævnet fandt, at der udelukkende skulle vurderes hvorvidt klager […]

Regningsklage – anfægtede opkald – saldokontrol. (J.nr. 10.04-0668-04)

Regningsklage – anfægtede opkald – saldokontrol. (J.nr. 10.04-0668-04)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆNVET Klagetema: Regningsklage – anfægtede opkald – saldokontrol Resume: En klager har et mobilabonnement med en beløbsgrænse. Denne har opnået en regning på samlet 16.618,91, gennem opkald, som klager anfægter. Opkaldene gør at beløbsgrænsen overskrides flere gange, hvorved simkortet bliver spærret. Ved at ændre beløbsgrænsen med en kode genåbner klager simkortet for mere forbrug indtil systemet […]

Saldokontrol – spørgsmål om ophævelse af maximum. (J.nr. 10.04-0705-04)

Saldokontrol – spørgsmål om ophævelse af maximum. (J.nr. 10.04-0705-04)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Aftaleforhold – saldokontrol – spørgsmål om ophævelse af maximum Resume: Klager havde et abonnement med saldokontrol. Efter abonnementet blev spærret som resultat af en saldooverskridelse, ville klager hæve saldokontrollen for en måned, med det resultat at saldokontrollen blev ophævet fuldstændigt, med væsentlig højere forbrug til følge. Nævnet fandt at klager var […]