Internet – aftaleforhold – opsigelse (22-246)

Internet – aftaleforhold – opsigelse (22-246)

Resumé Klager havde et bredbåndsabonnement hos indklagede. Indklagede har oplyst, at indklagede siden 1978 havde samarbejdet med Antenneforeningen Aarhus (“AFAA”) om drift af og udbud på et antenneanlæg (coax-/HFC-infrastruktur i Aarhus). Dette samarbejde ophørte, og det var derfor ikke længere muligt for indklagede at levere en tv- og internetforbindelse til de berørte kunder, herunder klager. […]

Fibernet – aftaleforhold – varsling – prisændring (22-255)

Fibernet – aftaleforhold – varsling – prisændring (22-255)

RESUMÈ: Den 28. marts 2021 indgik klager en aftale med indklagede om oprettelse af et abonnement om levering af fiberforbindelse på klagers adresse. På tidspunktet for aftalens indgåelse kunne der ikke leveres en fiberforbindelse til klager. Levering blev mulig i november 2022. Den 25. maj 2022 varslede indklagede ændringer i klagers abonnement via e-mail. Af […]

Fastnet – aftalevilkår – mangelfuld varsling – dobbelt abonnementsafgift (J.nr. 11.15-0442-05)

Fastnet – aftalevilkår – mangelfuld varsling – dobbelt abonnementsafgift (J.nr. 11.15-0442-05)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Fastnet – aftalevilkår – mangelfuld varsling – dobbelt abonnementsafgift Resume: Klager havde et fastnet abonnement hos indklagede, men valgte at flytte sine samtaler til et andet selskab. Klager beholdte dog abonnementet hos indklagede. Efterfølgende ville indklagede ændre i aftalevilkårene, så man blev opkrævet dobbelt abonnementsafgift, hvis man havde et abonnement uden […]

Mobil – Aftaleforhold – Varsling om ændring af abonnement og aftalevilkår (J.nr.10.12-0221-06)

Mobil – Aftaleforhold – Varsling om ændring af abonnement og aftalevilkår (J.nr.10.12-0221-06)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Mobil – Aftaleforhold – Varsling om ændring af abonnement og aftalevilkår Resume: Klager havde et abonnement med fri taletid. Indklagede ændrede vilkårene for dette abonnement til 200 minutters taletid, hvor det dog var gratis at ringe til andre kunder hos indklagede. Samtidig blev abonnementet billigere. Godt 4 måneder efter vilkårsændringen reklamerede […]

Mobil – Aftaleforhold – Varsling (J.nr. 10.12-0503-06)

Mobil – Aftaleforhold – Varsling (J.nr. 10.12-0503-06)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Mobil – Aftaleforhold – Varsling Resume: Klager havde købt et tillægsprodukt “FriSMS” d. 9. februar 2006. Indklagede ændrede dog i produktets vilkår d. 26 juni med virkning fra 1. august. Efterfølgende oplevede klager en stigning i sin regning og endte med at opsige produktet d. 29 september via mail, hvilket indklagede […]

Aftalevilkår – Opsigelse af ”hvilende abonnement” uden klagers ønske herom (J.nr. 11.15-1878-04)

Aftalevilkår – Opsigelse af ”hvilende abonnement” uden klagers ønske herom (J.nr. 11.15-1878-04)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Aftalevilkår – Opsigelse af ”hvilende abonnement” uden klagers ønske herom. Resume: Klager havde ændret sit abonnement til et hvilende abonnement, men modtog et par måneder senere nogle regninger. Indklagede oplyste, at det ikke længere var muligt at få et hvilende abonnement, hvorfor klagers hvilende abonnement var blevet ændret til et aktivt, […]

Aftalevilkår – fortolkning – forkert varsling (J.nr.11.12-1367-04)

Aftalevilkår – fortolkning – forkert varsling (J.nr.11.12-1367-04)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Aftalevilkår – fortolkning Resume: Klager, en enkeltmandsvirksomhed, har indgået en erhvervsaftale om et fastnetsabonnement og fået en regning, han ikke er tilfreds med. Som udgangspunkt behandler Teleankenævnet ikke erhvervsklager. Det lægges dog til grund at abonnementet er brugt privat 90 % af tiden, hvorved nævnet har kompetence til at behandle sagen. […]

Aftalevilkår – manglende varsling af ændringer. (J.nr. 11.12-1550-04)

Aftalevilkår – manglende varsling af ændringer. (J.nr. 11.12-1550-04)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Aftalevilkår – manglende varsling af ændringer Resume: Klager havde et abonnement med vilkår om en billig pris på opkald til Thailand. Det selskab klager var kunde hos blev overtaget af et andet selskab. Herefter blev klager opkrævet en højere takst for thailandsopkaldene. Nævnet fandt, at Indklagede havde varslet prisændringen rettidigt, men fordi […]