Fastnet – regningsklage – leje af telefon (J.nr. 11.01-0450-08)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Fastnet – regningsklage – leje af telefon Resume: Klager havde betalt leje for en telefon, som klager mente at have tilbageleveret. Klager fik stoppet fremtidige betalinger ved fremsendelse af en tro og loveerklæring. Klager ønskede herefter refundering for hele den periode, som denne mente uretmæssigt at have betalt leje for. Nævnet […]

Regningsklage – fastnet – udlandsopkald (telekort) ( J. nr. 11.01-0061-05)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Regningsklage – fastnet – udlandsopkald (telekort). Resume: Der var foretaget et opkald til Colombia for et væsentligt beløb. Klager ville ikke vedkende sig dette opkald. Nævnet fandt at klageren havde foretaget opkaldet, da der i nær tilknytning til det påklagede opkald var et ikke påklaget opkald. Klager måtte derfor betale sin […]

Gebyr for teknikerbesøg – indsigelse mod debitering. (J.nr. 11.13-0599-04)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Gebyr for teknikerbesøg – indsigelse mod debitering Resume: Klager havde klaget over en række fakturaer for en række opkald, som denne ikke kunne vedkende sig. Indklagede eftergav fakturaerne, men i forbindelse med klagebehandlingen blev der foretaget nogle teknikerbesøg for at tjekke klagers fordelerskab. Regningen herfor fastholdt indklagede, at klager skulle betale. […]

Mangelfuld spærring for opkald til 90-numre (J.nr. 1.02-0348-03)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Mangelfuld spærring for opkald til 90-numre Resume: Klager havde et fastnetabonnement med nummerspærring. Grundet nogle høje regninger rettede klager henvendelse til indklagede d. 10. juni 2003 med modtagelse af brev d. 14 juni 2003 og fik oplyst, at den høje regning skyldes opkald til et 909-nummer, og at det ikke var […]

Krav om betaling af inkassoomkostninger. (J. nr. 1.02-0685-03)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Krav om betaling af inkassoomkostninger. Resume: Klager havde en aftale om fri telefoni med sin arbejdsgiver. På et tidspunkt lukkede indklagede for klagers telefon grundet manglende betaling af en faktura. Klager gjorde indsigelse og nægtede at betale den efterfølgende inkassoopkrævning. Nævnet fandt at det faktum, at klager havde en aftale med […]