Aftalevilkår – sen opkrævning (J.nr. 10.13-1240-04)

Aftalevilkår – sen opkrævning (J.nr. 10.13-1240-04)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Aftalevilkår – sen opkrævning. Resume: Klager oplyste, at denne telefonisk havde opsagt sit abonnement og fået tilsagn om, at der ikke var yderligere udestående mellem klager og indklagede. Over et år senere fik klager rykkere på nogle fakturaer. Indklagede oplyste, at det var en menneskelig fejl, der havde sat faktureringen i […]

Rykkergebyrer, udlandstaksering samt regningsklage. (J.nr. 10.01-0516-03)

Rykkergebyrer, udlandstaksering samt regningsklage. (J.nr. 10.01-0516-03)

AFGØRELSE I TELEANKENÆVNET Klagetema: Klage over rykkergebyrer, udlandstaksering, samt regningsklage Resume: Klager havde modtaget en faktura for en række opkald og sms’er, foretaget gennem det tyske net, som denne ikke ville vedkende sig. Indklagede havde eftergivet sms’erne. Nævnet fandt, at indklagede havde godtgjort, at klager havde befundet sig inden for et geografisk område, der bevirkede, […]

Forsinket opkrævning af abonnementsafgift. (J.nr. 12.03-0085-03)

Forsinket opkrævning af abonnementsafgift. (J.nr. 12.03-0085-03)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Der klages over forsinket opkrævning af abonnementsafgift. Resume: Klager havde oprettet et bredbåndsabonnement i tillæg til sit fastnetabonnement. Grundet en fejl var klager ikke blevet opkrævet abonnementsafgift siden oprettelsen og frem til, at det blev opdaget et par år senere. Klager ønskede ikke at betale, men indklagede gjorde dog gældende, at […]

Forsinket fremsendelse af faktura (late billing) (J.nr. 1.03-0331-03)

Forsinket fremsendelse af faktura (late billing) (J.nr. 1.03-0331-03)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Forsinket fremsendelse af faktura (late billing) Resume: Klager havde foretaget nogle opkald til internettet, men modtog først en faktura nogle måneder efter opkaldene var blevet foretaget. Da klager normalt betale sine regninger via PBS, havde denne ikke opdaget den manglende fakturering. Indklagede lagde til grund, at den forsinkede fakturering skyldtes en […]

Regningsklage – Der klages over påstået forsinket fakturering af samtaleforbrug – ”late billing”. (J. nr. 1.02-0318-03)

Regningsklage – Der klages over påstået forsinket fakturering af samtaleforbrug – ”late billing”. (J. nr. 1.02-0318-03)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J. nr. 1.02-0318-03 Klagetema: Regningsklage – Der klages over påstået forsinket fakturering af samtaleforbrug – ”late billing”. Resume: Klager modtog en betalingspåmindelse næsten et år efter, at denne havde opsagt sit abonnement hos indklagede. Spørgsmålet var, om regningen var kommet rettidigt frem til klager. Nævnet fandt dog, at da der ikke tidligere […]