Internet – regningsklage – lange hængende opkald til internettet (J.nr. 12.01-1840-04)

Internet – regningsklage – lange hængende opkald til internettet (J.nr. 12.01-1840-04)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: internet – regningsklage – lange hængende opkald til internettet Resume: Klager havde en ISDN2 forbindelse og fik i den forbindelse problemer med hængende opkald med væsentlig større regninger til følge. Klager henvendte sig flere gange til indklagede, for at klage over regningerne og få hjælp til at komme de hængende opkald […]

Regningsklage – Erhvervsklage – ikke anerkendte opkald (ISDN) (J.nr.12.01-1352-04)

Regningsklage – Erhvervsklage – ikke anerkendte opkald (ISDN) (J.nr.12.01-1352-04)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Regningsklage – Erhvervsklage – ikke anerkendteopkald (ISDN) Resume: En forening (klager), der anses som erhvervsdrivende har modtaget en stor regning. Teleankenævnet kan behandle regningsklager fra erhvervsdrivende. Regningen skyldes en fejl hos klageren eller dennes udstyr. Klager må derfor betale regningen. Der rejses dog spørgsmålstegn ved, om lang svartid og manglende vejledning i forhold […]

Gebyr for forgæves teknikerbesøg, betaling for periode, hvor ydelsen ikke var tilgængelig, uberettiget fakturering for opsigelse, Manglende udsendelse af abonnementsbetingelser, Manglende ordrebekræftelse ved bestilling på internettet. (J.nr. 12.13-1182-03)

Gebyr for forgæves teknikerbesøg, betaling for periode, hvor ydelsen ikke var tilgængelig, uberettiget fakturering for opsigelse, Manglende udsendelse af abonnementsbetingelser, Manglende ordrebekræftelse ved bestilling på internettet. (J.nr. 12.13-1182-03)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Gebyr for forgæves teknikerbesøg Betaling for periode, hvor ydelsen ikke var tilgængelig Uberettiget fakturering for opsigelse Manglende udsendelse af abonnementsbetingelser Manglende ordrebekræftelse ved bestilling på internettet Resume: Klager havde oprettet et internetabonnement med en 6 måneders bindingsperiode. Fordi klager ikke betalte sine regninger opsagde indklagede abonnementet efter 3 måneder. Klager havde […]

Regningsklage – hængende opkald (ISDN). (J.nr. 12.01-0360-03)

Regningsklage – hængende opkald (ISDN). (J.nr. 12.01-0360-03)

AFGØRELSE FRA TELEANKEÆVNET Klagetema: Regningsklage – hængende opkald (ISDN) Resume: Klager havde en ISDN internetforbindelse, og gennem nogle lange opkald var der opnået et betydeligt forbrug. Nævnet fandt dog at forbruget skyldes klagers egne forhold og at indklagede ikke var forpligtiget til automatisk af afbryde forbindelsen ved lange opkald. Klager hæftede derfor for sit forbrug. […]

Regningsklage – Internet – Betaling for udgifter til ekstern EDB-konsulent vedr. installation af ADSL. (J.nr. 12.13-1112-03)

Regningsklage – Internet – Betaling for udgifter til ekstern EDB-konsulent vedr. installation af ADSL. (J.nr. 12.13-1112-03)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Regningsklage – Internet – Klager rejst krav om betaling for udgifter til ekstern EDB konsulent vedrørende installation af ADSL Resume Klager havde købt et gør-det-selv ADSL abonnement, men havde problemer med opsætningen og havde efter forgæves forsøg på at kontakte indklagede, hentet ekstern support. Det blev ikke bestridt, at problemerne ved opsætningen […]

Regningsklage/Internet – forøget forbrug samt opkald på tidspunkter, hvor klageren var på arbejde, samt klage over rykkergebyrer forbundet hermed. (J.nr. 12.01-0200-03) 

Regningsklage/Internet – forøget forbrug samt opkald på tidspunkter, hvor klageren var på arbejde, samt klage over rykkergebyrer forbundet hermed. (J.nr. 12.01-0200-03) 

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Regningsklage/internet – forøget forbrug samt opkald på tidspunkter, hvor klageren var på arbejde, samt klage over rykkergebyrer forbundet hermed Resume: Klager havde i en periode et forhøjet forbrug. På baggrund af omstændighederne fandt nævnet, at det var udtryk for klagers reelle forbrug. Klager måtte derfor betale sine regninger. Klager havde dog også modtaget rykkere. På baggrund af telefonisk […]

Hængende opkald (ISDN). (J.nr. 12.01-0091-03)

Hængende opkald (ISDN). (J.nr. 12.01-0091-03)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Hængende opkald (ISDN) Resume: Klager modtog nogle store regninger for en række opkald foretaget via ISDN, som klager ikke ønskede at betale. Indklagede kunne efter en række undersøgelser oplyse, at de ikke skyldes fejl fra deres side, men at de store regninger kunne skyldes hængende opkald, pga. en fejlopsætning af klagers […]

Krav om betaling af annulleringsgebyr for ADSL-forbindelse, der aldrig er blevet etableret. (J. nr. 2.03-0369-03)

Krav om betaling af annulleringsgebyr for ADSL-forbindelse, der aldrig er blevet etableret. (J. nr. 2.03-0369-03)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Krav om betaling af annulleringsgebyr for ADSL-forbindelse, der aldrig er blevet etableret. Resume: Klager havde bestilt en ADSL-forbindelse, men annullerede aftalen inden installationen blev foretaget. Det følger af indklagedes abonnementsvilkår, at denne kan opkræve et gebyr på 500 kr. ved annullering af aftalen. Nævnet fandt, at indklagede i henhold til sine […]