Mobil – Aftaleforhold – Indholdstakseret forbrug – Hæftelse (20-240)

Mobil – Aftaleforhold – Indholdstakseret forbrug – Hæftelse (20-240)

Teleankenævnet har behandlet et antal sager, hvor forbrugerne er blevet opkrævet beløb for indholdstakserede tjenester. Indholdstakserede tjenester er en betegnelse for en vare eller digital tjeneste, som bestilles via sms eller en hjemmeside. Det kan f.eks. være bus- eller togbilletter, et mobilspil, en donation, en sms-afstemning, tilmelding til en konkurrence eller andre tjenester, hvor man […]

Mobil – Aftaleforhold – Indholdstakserede tjenester – Hæftelse (20-246)

Mobil – Aftaleforhold – Indholdstakserede tjenester – Hæftelse (20-246)

Teleankenævnet har behandlet et antal sager, hvor forbrugerne er blevet opkrævet beløb for indholdstakserede tjenester. Indholdstakserede tjenester er en betegnelse for en vare eller digital tjeneste, som bestilles via sms eller en hjemmeside. Det kan f.eks. være bus- eller togbilletter, et mobilspil, en donation, en sms-afstemning, tilmelding til en konkurrence eller andre tjenester, hvor man […]

Mobil – Regningsklage – Aftalevilkår – Indholdstakseret tjenester – Køb af togbilletter via mobiltelefonen (20-384)

Mobil – Regningsklage – Aftalevilkår – Indholdstakseret tjenester – Køb af togbilletter via mobiltelefonen (20-384)

Teleankenævnet har behandlet et antal sager, hvor forbrugerne er blevet opkrævet beløb for indholdstakserede tjenester. Indholdstakserede tjenester er en betegnelse for en vare eller digital tjeneste, som bestilles via sms eller en hjemmeside. Det kan f.eks. være bus- eller togbilletter, et mobilspil, en donation, en sms-afstemning, tilmelding til en konkurrence eller andre tjenester, hvor man […]

Mobil – Regningsklage – Opkald til udlandet – Hæftelse – Brug af WhatsApp (21-320)

Mobil – Regningsklage – Opkald til udlandet – Hæftelse – Brug af WhatsApp (21-320)

Resumé Klager havde et mobilabonnement hos indklagede. Klager konstaterede, at indklagede havde takseret klager for 2 opkald til udlandet foretaget i perioden fra den 1. oktober til 31. oktober 2021. Indklagede havde opkrævet 1.920 kr. for opkaldene. Klager kunne ikke anerkende at have foretaget disse opkald til udlandet, idet klager gjorde gældende, at hun havde […]

Mobil – Regningsklage – Opkald foretaget i udlandet – Hæftelse (21-188)

Mobil – Regningsklage – Opkald foretaget i udlandet – Hæftelse (21-188)

Klager oprettede et mobilabonnement hos indklagede. I abonnementet var inkluderet ’Roaming World’. I forbindelse med et ophold i Tyrkiet, foretog klager en række opkald til Frankrig og England. Klager modtog efterfølgende en opkrævning fra indklagede for de pågældende opkald. Det var klagers opfattelse, at opkaldene var inkluderet i klagers abonnement, hvilket klager også var blevet […]

Mobil – regningsklage – opkald foretaget i Norge – Hæftelse (21-86)

Mobil – regningsklage – opkald foretaget i Norge – Hæftelse (21-86)

September 2021 Resumé: Klager oprettede et mobilabonnement hos indklagede. I abonnementet var inkluderet ’Roaming World’. Klager bestilte også ’10 Timers tale til 54 lande’. I forbindelse med et ophold i Norge, foretog klager en række opkald til Indien. Klager modtog efterfølgende en opkrævning fra indklagede for de pågældende opkald. Det var klagers opfattelse, at opkaldene […]

Mobil – regningsklage – dataforbrug (20-380)

Mobil – regningsklage – dataforbrug (20-380)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Juni 2021 Resume: Klager havde et forbrugerafregnet mobilabonnement hos indklagede. Indklagede fakturerede klager for data, idet klager i en regningsperiode ved brug af en smarttelefon havde brugt data, som ikke var inkluderet i klagers abonnement. Klager blev opkrævet cirka 3.000 kr. for dataforbrug. Klager anfægtede dette over for indklagede og sagen endte […]