Overskriftsbillede til Er dit teleselskab gået konkurs?

Når et teleselskab går konkurs mister teleselskabet retten til at bestemme over sine aktiver, som for eksempel bygninger, biler eller telekontrakter med kunder. Aktiverne udgør herefter konkursboet, som bliver administreret af en advokat, der kaldes en kurator, og som er udpeget af skifteretten eller valgt af de personer eller selskaber, der måtte have penge til gode i selskabet.

Ved konkurs er man som kunde ikke underlagt nogen garantiordning, som gør, at man fortsat har krav på at få leveret fastnettelefoni, mobiltelefoni eller internet eller at få tilbagebetalt et eventuelt forudbetalt beløb fra det konkursramte teleselskab. Man er ikke underlagt garantiordninger, som man kender det fra f.eks. banksektoren. Som kunde vil man normalt også miste sine penge – eller de fleste af dem – hvis man har betalt forud. Det gælder f.eks. ydelser, du har betalt forud på dine abonnementsaftaler- f.eks. forudbetalt taletid.

Nogen gange vil et kundeforhold og de tilknyttede abonnementer ved konkurs blive overtaget af et andet teleselskab. Såfremt et andet teleselskab overtager dine abonnementer i tilfælde af konkurs, er udgangspunktet, at det nye teleselskab blot skal give dig meddelelse om dette. Hvis det nye teleselskab overtager dine abonnementer på nye vilkår, som f.eks. medfører højere priser på dine abonnementsaftaler, har det nye selskab pligt til at informere om ændringerne. Informationen om ændringerne skal ske med et varsel, der gør det muligt for dig at opsige dine aftaler, inden ændringerne træder i kraft. Du skal således kunne opsige dine aftaler uafhængigt af en eventuel bindingsperiode.

Eksempel: Hvis et nyt teleselskab f.eks. den 15. maj varsler højere priser for dine aftaler eller andre ændringer til ugunst for dig, kan disse ændringer tidligst træde i kraft den 15. juni.

Teleankenævnet kan godt behandle en klage over et teleselskab, selv om det er gået konkurs. Man skal dog være opmærksom, at mulighederne for at få tvangsfuldbyrdet sit krav er meget begrænsede, da der ofte er meget få eller ingen penge i konkursboet. Når det gælder f.eks. et abonnement, du har købt og fået leveret, vil du normalt miste retten til at få dette repareret for teleselskabets regning eller at få pengene retur, hvis abonnementet er mangelfuld. Hvis du har købt et abonnement, der er fortrydelsesret på, vil du miste fortrydelsesretten, hvis teleselskabet går konkurs, før den er udløbet.

Hvis du mener at have penge til gode i et teleselskab, der er gået konkurs, kan du anmelde dit krav i konkursboet. Dette kan du gøre ved at kontakte kurator eller byretten i den retskreds, teleselskabet er underlagt. På hjemmesiden http://www.domstol.dk/Pages/default.aspx kan du finde den retskreds, dit teleselskab hører under. Hvis dit teleselskab har hovedadresse i København er det Sø- og Handelsretten, der behandler dit selskabs konkursbo. Teleankenævnets sekretariat anbefaler, at du formulerer et skriftligt krav og sender det til byretten i den retskreds, teleselskabet er underlagt.

Det er muligt at få oplysninger, om hvorvidt teleselskabet er under konkurs på erhvervsstyrelsens hjemmeside http://www.erhvervsstyrelsen.dk/.