Overskriftsbillede til HVORNÅR kan man klage

Før du klager til Teleankenævnet, skal du have forsøgt at løse sagen med dit teleselskab. Find hurtigt ud af om du kan klage til Teleankenævnet.

Teleankenævnet anbefaler altid, at du henvender dig skriftligt til dit teleselskab. Enten via mail eller via brev. På posthuset kan du få en indleveringsattest, så du bagefter kan dokumentere at have sendt brevet. Det skal fremgå klart at du vil klage og hvad klagen drejer sig om.

Det er ikke nok at lade være med at betale en regning, som du ikke mener at skylde selskabet. Teleselskabet kan ikke vide, om du er utilfreds med regningen eller blot har glemt at betale den.

Har du klaget til teleselskabet, men ikke fået svar
Det tager typisk op til 3 måneder at få en afgørelse fra teleselskabet på din klage. Hvis du slet ikke har hørt fra teleselskabet inden for 4-6 uger, kan du henvende dig igen for at høre, om selskabet har modtaget din klage.

Hvis du ikke får svar fra teleselskabet inden for 3 måneder, og du har henvendt dig mere end én gang, kan du klage til Teleankenævnet.

Har du fået en afgørelse fra teleselskabet
Når teleselskabet har afgjort din klage, og du ikke er enig i afgørelsen, kan du også klage til Teleankenævnet.