1 ny afgørelse

1 ny afgørelse

Der er den 10. July 2023 offentliggjort 1 ny afgørelse Fibernet – aftaleforhold – varsling – prisændring (22-255) Uddrag: Den 28. marts 2021 indgik klager en aftale med indklagede om oprettelse af et abonnement om levering af fiberforbindelse på klagers adresse. På tidspunktet for aftalens indgåelse kunne der ikke leveres en fiberforbindelse til klager. Levering […]

Årsberetning 2022

Årsberetning 2022

Teleankenævnets årsberetning med statistikker for 2022 er offentliggjort Læs hele beretningen her

2 nye afgørelser

2 nye afgørelser

Der er den 29. November 2022 offentliggjort 2 nye afgørelser Internet – Fastnettelefoni/Bredbåndstelefoni – Pris – Aftaleforhold – Skift af teknologi (22-115) Uddrag: RESUMÈ: Klager havde en tv-grundpakke via kabel-tv-antennestikket (coax), som blev afregnet via en foreningsaftale. Herudover havde klager bredbånd og bredbåndstelefoni via telefonstikket (kobber). Den 9. marts 2022 sendte indklagede et brev til […]

1 ny afgørelse

1 ny afgørelse

Der er den 08. September 2022 offentliggjort 1 ny afgørelse Mobil – Aftaleforhold – Manglende betaling – Opsigelse – Rykker- og inkassoforløb (22-57) Uddrag: Resumé: Klager havde i en længere årrække et mobilabonnement hos indklagede.   Klagers mobilabonnement blev betalt via indklagedes selvbetjeningsside. Den 1. januar 2022 passerede saldoen på klagers CBB-konto 0 kr. og […]

1 ny afgørelse

1 ny afgørelse

Der er den 12. August 2022 offentliggjort 1 ny afgørelse Mobil – Aftaleforhold – Pris på abonnement – Krav om tilbagebetaling (22-20) Uddrag: Resumé: Klager havde et mobilabonnement hos indklagede til 199 kr. om måneden. Den 25. november 2021 var klager i telefonisk kontakt med indklagede, da klager ønskede at bestille en ny IPhone og […]

Nævnet har truffet afgørelse i sager vedr. indholdstakserede tjenester

Nævnet har truffet afgørelse i sager vedr. indholdstakserede tjenester

Teleankenævnet har behandlet et antal sager, hvor forbrugerne er blevet opkrævet beløb for indholdstakserede tjenester. Indholdstakserede tjenester er en betegnelse for en vare eller digital tjeneste, som bestilles via sms eller en hjemmeside. Det kan f.eks. være bus- eller togbilletter, et mobilspil, en donation, en sms-afstemning, tilmelding til en konkurrence eller andre tjenester, hvor man […]

3 nye afgørelser

3 nye afgørelser

Der er den 07. July 2022 offentliggjort 3 nye afgørelser Mobil – Aftaleforhold – Indholdstakseret forbrug – Hæftelse (20-240) Uddrag: Resumé: Klager havde gennem en længere årrække et mobilabonnement hos indklagede. I 2020 blev klager opmærksom på, at hun siden oktober 2016 var blevet trukket et månedligt beløb udover betaling for klagers mobilabonnement. På klagers […]

1 ny afgørelse

1 ny afgørelse

Der er den 25. May 2022 offentliggjort 1 ny afgørelse Mobil – Regningsklage – Opkald til udlandet – Hæftelse – Brug af WhatsApp (21-320) Uddrag: Resumé Klager havde et mobilabonnement hos indklagede. Klager konstaterede, at indklagede havde takseret klager for 2 opkald til udlandet foretaget i perioden fra den 1. oktober til 31. oktober 2021. […]