Skal jeg betale for forbruget, hvis min mobiltelefon er blevet misbrugt?

Skal jeg betale for forbruget, hvis min mobiltelefon er blevet misbrugt?

Hvis din mobiltelefon er bortkommet, skal du så snart, du bliver opmærksom på dette, rette henvendelse til dit teleselskab og bede om at få SIM-kortet spærret. Dette er vigtigt for at forhindre misbrug, men også fordi det har betydning for størrelsen af det beløb, som du selv hæfter for, hvis din mobiltelefon alligevel har været […]

Hvornår kan jeg kræve erstatning af mit teleselskab?

Hvornår kan jeg kræve erstatning af mit teleselskab?

Når du søger om erstatning fra dit teleselskab, fordi du mener, at selskabets handlinger eller undladelser har påført dig tab eller ulemper, er der flere forhold, som du bør være opmærksom på. Det er således et krav, at dansk rets almindelige betingelser for tildeling af erstatning er opfyldt. Dette indebærer bl.a., at du skal kunne […]