Overskriftsbillede til Hvordan med rykkergebyrer og inkasso?

Hvis du ikke betaler din telefonregning til tiden, vil teleselskabet rykke dig for betaling, og selskabet er i den forbindelse berettiget til at pålægge dig rykkergebyrer. Det er dog højst tilladt at kræve et rykkergebyr på 100 kr. pr. rykkerskrivelse. Det er endvidere højst tilladt at fremsende 3 rykkerskrivelser vedrørende det samme krav. Der skal gå mindst 10 dage mellem, at rykkerskrivelserne fremsendes til dig. Der må endelig kun opkræves rykkergebyr, hvis der er fremsendt en rykkerskrivelse.

Hvis du stadigvæk ikke betaler regningen, kan teleselskabet vælge at lade sagen overgå til inkasso hos et inkassofirma eller en advokat. Teleselskabet skal dog forinden sende dig en advarsel om, at sagen vil blive sendt til inkasso, hvis du ikke betaler inden for en frist på minimum 10 dage. Dette varsel kan gives i f.eks. en rykkerskrivelse. Teleselskabet er berettiget til at opkræve et inkassogebyr på 100 kr. for at sende sagen videre til inkasso. Når du modtager henvendelsen fra inkassofirmaet eller advokaten, skal det tydeligt fremgå af henvendelsen, hvilken gæld, der er tale om, og på hvis vegne gælden inddrives. Inkassofirmaet eller advokaten skal endvidere give dig en frist på 10 dage til at betale gælden og inkassoomkostningerne, før firmaet eller advokaten må gå videre med sagen, f.eks. til retten. Hvis du betaler inden de 10 dage, kan der ikke påløbe udgifter ud over inkassoomkostningerne.

Hvis du ikke er enig med teleselskabet i dets betalingskrav, skal du straks over for teleselskabet fremsætte indsigelse mod kravet. I så fald må selskabet ikke sende sagen til inkasso. Det er dog en betingelse, at dine indsigelser mod teleselskabets krav er begrundede og ikke er åbenbart urigtige. Hvis sagen allerede er oversendt til inkasso, må inkassofirmaet eller advokaten ikke forsøge at inddrive gælden, efter at du har fremsat indsigelse mod kravet. Hvis du modtager en henvendelse fra et inkassofirma eller en advokat, er det altså vigtigt at gøre opmærksom på, hvis du tidligere har fremsat indsigelse mod teleselskabets betalingskrav. Efter at du har fremsat dine indsigelser mod kravet, må teleselskabet vælge enten at indbringe sagen for domstolene eller forsøge at løse sagen ved at indgå et forlig med dig.