Overskriftsbillede til Hvornår kan jeg kræve erstatning af mit teleselskab?

Når du søger om erstatning fra dit teleselskab, fordi du mener, at selskabets handlinger eller undladelser har påført dig tab eller ulemper, er der flere forhold, som du bør være opmærksom på.

Det er således et krav, at dansk rets almindelige betingelser for tildeling af erstatning er opfyldt. Dette indebærer bl.a., at du skal kunne dokumentere dit tab. Hvis der f.eks. er tale om, at du ønsker, at teleselskabet skal erstatte de øgede udgifter ved at foretage mobilopkald i en situation, hvor selskabet uberettiget har lukket for din fastnettelefon, skal du således som dokumentation kunne fremvise et forøget mobilforbrug i den periode, hvor fastnettelefonen har været lukket, for at erstatning kan komme på tale. Du skal endvidere være opmærksom på, at visse former for tab og ulemper normalt slet ikke er erstatningsberettiget, selv om du kan dokumentere disse. Du kan f.eks. ikke opnå erstatning for irritationsmomenter såsom almindeligt tidsspilde, ærgrelse og besvær.

Endelig skal du være opmærksom på, at det ofte af teleselskabernes abonnementsvilkår fremgår, at selskaberne fraskriver sig erstatningsansvaret for tab i en række tilfælde. Dette er navnlig tilfældet ved indirekte tab og tab som følge af force majeure, dvs. lynnedslag, ildebrand, strejker, lockout og lignende forhold, der er uden for selskabernes kontrol.