Overskriftsbillede til 1 ny afgørelse

Der er den 25. May 2022 offentliggjort 1 ny afgørelse

Mobil – Regningsklage – Opkald til udlandet – Hæftelse – Brug af WhatsApp (21-320)

Uddrag: Resumé Klager havde et mobilabonnement hos indklagede. Klager konstaterede, at indklagede havde takseret klager for 2 opkald til udlandet foretaget i perioden fra den 1. oktober til 31. oktober 2021. Indklagede havde opkrævet 1.920 kr. for opkaldene. Klager kunne ikke anerkende at have foretaget disse opkald til udlandet, idet klager gjorde gældende, at hun havde […]
Link: Mobil – Regningsklage – Opkald til udlandet – Hæftelse – Brug af WhatsApp (21-320)