Overskriftsbillede til 1 ny afgørelse

Der er den 08. September 2022 offentliggjort 1 ny afgørelse

Mobil – Aftaleforhold – Manglende betaling – Opsigelse – Rykker- og inkassoforløb (22-57)

Uddrag: Resumé: Klager havde i en længere årrække et mobilabonnement hos indklagede.   Klagers mobilabonnement blev betalt via indklagedes selvbetjeningsside. Den 1. januar 2022 passerede saldoen på klagers CBB-konto 0 kr. og gik i minus med 28,98 kr. Ifølge indklagede sendte indklagede i perioden efter flere påmindelser og rykkere til klager. Den 11. februar 2022 sendte […]
Link: Mobil – Aftaleforhold – Manglende betaling – Opsigelse – Rykker- og inkassoforløb (22-57)