Overskriftsbillede til 2 nye afgørelser

Der er den 30. September 2021 offentliggjort 2 nye afgørelser

Fastnet – opsigelse – krav om tilbagebetaling – forældelse – passivitet (21-92)

Uddrag: September 2021 Resumé: Klager oprettede på et tidspunkt før 1995 et fastnetabonnement hos daværende Tele Danmark. I maj 2008 bestilte klager TDC Bredbånd til klagers adresse. Ifølge klager blev fastnetabonnementet opsagt på samme tidspunkt. Klager henvendte sig til indklagede i marts 2021. Klager var blevet opmærksom på, at indklagede fortsat opkrævede abonnement for fastnetforbindelsen. Klager […]
Link: Fastnet – opsigelse – krav om tilbagebetaling – forældelse – passivitet (21-92)


Mobil – regningsklage – opkald foretaget i Norge – Hæftelse (21-86)

Uddrag: September 2021 Resumé: Klager oprettede et mobilabonnement hos indklagede. I abonnementet var inkluderet ’Roaming World’. Klager bestilte også ’10 Timers tale til 54 lande’. I forbindelse med et ophold i Norge, foretog klager en række opkald til Indien. Klager modtog efterfølgende en opkrævning fra indklagede for de pågældende opkald. Det var klagers opfattelse, at opkaldene […]
Link: Mobil – regningsklage – opkald foretaget i Norge – Hæftelse (21-86)