Overskriftsbillede til 3 nye afgørelser

Der er den 07. July 2022 offentliggjort 3 nye afgørelser

Mobil – Aftaleforhold – Indholdstakseret forbrug – Hæftelse (20-240)

Uddrag: Resumé: Klager havde gennem en længere årrække et mobilabonnement hos indklagede. I 2020 blev klager opmærksom på, at hun siden oktober 2016 var blevet trukket et månedligt beløb udover betaling for klagers mobilabonnement. På klagers fakturaer fremgik betalingerne som ”betaling til tredjemand”. Den 18. maj 2020 skrev klager en klage til indklagede og påklagede opkrævningerne, […]
Link: Mobil – Aftaleforhold – Indholdstakseret forbrug – Hæftelse (20-240)


Mobil – Aftaleforhold – Indholdstakserede tjenester – Hæftelse (20-246)

Uddrag: Resumé: Klager havde et mobilabonnement hos indklagede. I juli 2020 blev klager opmærksom på, at hun siden januar 2020 var blevet trukket et beløb på 45 kr. pr. uge udover betaling for klagers mobilabonnement. På klagers fakturaer fremgik betalingerne som ”Sms varekøb”. Den 7. juli 2020 sendte klager en klage til indklagede og påklagede opkrævningerne, […]
Link: Mobil – Aftaleforhold – Indholdstakserede tjenester – Hæftelse (20-246)


Mobil – Regningsklage – Aftalevilkår – Indholdstakseret tjenester – Køb af togbilletter via mobiltelefonen (20-384)

Uddrag: Resumé Klager havde et mobilabonnement hos indklagede, som klagers søn på 23 år benyttede. I perioden fra den 28. august til den 2. november 2020 købte klagers søn et antal togbilletter via sms på mobiltelefonen. Den 4. november 2020 spærrede indklagedes afdeling for kreditvurdering klagers mobilnummer, idet forbruget havde oversteget 3000 kr. Samme dag var […]
Link: Mobil – Regningsklage – Aftalevilkår – Indholdstakseret tjenester – Køb af togbilletter via mobiltelefonen (20-384)