Overskriftsbillede til Mobilt bredbånd – aftaleforhold – bindingsperiode (Sag: 20-428)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

Juni 2021

Resumé:

Klager havde oprettet et mobilt bredbåndsabonnement med 50 GB data hos indklagede med en bindingsperiode på seks måneder. Klagers abonnement blev ændret fra 50 GB data til 250 GB data. Denne opgradering af abonnementet udløste nye seks måneders binding.  Da klager opsagde sit abonnement hos indklagede, blev klager opkrævet betaling for abonnementet i bindingsperioden, der var blevet pålagt hans abonnement i forbindelse med ændringen af abonnementet. Klager afviste at betale indklagedes opkrævning for abonnement i bindingsperioden under henvisning til, at ændring af klagers abonnement til 250 GB ikke burde have udløst en bindingsperiode på yderligere seks måneder. Da indklagede fastholdt opkrævningen, bragte klager sagen for Teleankenævnet. Nævnet fandt, at en ny bindingsperiode på seks måneder må anses for at være et byrdefuldt vilkår, og at det efter nævnets vurdering ikke var forventeligt, at en ændring af en eksisterende aftale, der alene bestod i en forøgelse af datamængden, ville medføre en ny bindingsperiode. Den nye bindingsperiode var ikke omtalt i selve ordrebekræftelsen tekst, men alene anført under ”Specifikationer”. Nævnet fandt, at vilkåret om en ny bindingsperiode ikke i tilstrækkeligt omfang var fremhævet i ordrebekræftelsen i forbindelse med ændring af abonnementet. Det var således nævnets opfattelse, at indklagede ikke havde godtgjort, at klageren var blevet oplyst med tilstrækkelig tydelighed om den nye bindingsperiode ved opgradering af klagers abonnement. Som følge heraf var klager ikke bundet af bindingsperioden, der var blevet pålagt hans abonnement i forbindelse med ændringen.