Mobil – aftaleforhold – krav om betaling af forbrug efter bortkomst/tyveri (J.nr. 10.11-0398-11) 

Mobil – aftaleforhold – krav om betaling af forbrug efter bortkomst/tyveri (J.nr. 10.11-0398-11) 

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Mobil – aftaleforhold – krav om betaling af forbrug efter bortkomst/tyveri Resume: Klager fik stjålet sin telefon i udlandet. Umiddelbart efter stoppede klager for automatisk optankning til sit simkort og sendte en mail om tyveriet til indklagede gennem dennes hjemmeside. Først dagen efter spærrede klager sit simkort, hvilket også blev gjort […]

Mobil – bortkomst af mobiltelefon (J.nr. 10.11-0360-10) 

Mobil – bortkomst af mobiltelefon (J.nr. 10.11-0360-10) 

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Mobil – bortkomst af mobiltelefon. Resume: Klager fik stjålet sin tændte mobiltelefon. Straks prøvede klager at få simkortet spærret over to gange, men efter ca 15 min ventetid ved begge opkald opgav klager at komme igennem og fik først spærret simkortet dagen efter. På grund af ventetiden mente klager, at klager […]

Mobil – Misbrug ved tyveri (J.nr. 10.11-0053-10)

Mobil – Misbrug ved tyveri (J.nr. 10.11-0053-10)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Mobil – Misbrug ved tyveri Resume: Klager havde været i udlandet og i den forbindelse fået stjålet sin telefon. Da klager ikke havde indklagedes spærringsnummer, spærrede klager først simkortet efter hjemkomst. Efterfølgende blev klager opkrævet for misbruget i perioden mellem tyveriet og frem til spærringen. Klager henvendte sig til indklagede, som […]

Mobil – aftaleforhold – krav om betaling for forbrug efter bortkomst – indholdstakserede ydelser (J.nr. 10.11-0288-08)

Mobil – aftaleforhold – krav om betaling for forbrug efter bortkomst – indholdstakserede ydelser (J.nr. 10.11-0288-08)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Mobil – aftaleforhold – krav om betaling for forbrug efter bortkomst – indholdstakserede ydelser Resume: Klagers søn mistede sin telefon. Efter at have ledt efter telefonen, fik sønnen simkortet spærret i en af indklagede ejet butik. Efterfølgende mente indklagede, at klager skulle betale for forbruget efter telefonens bortkomst. Klager havde gjort […]

Mobil – Aftaleforhold – Bortkomst – Uberettiget forbrug (J.nr. 10.11-0059-08)

Mobil – Aftaleforhold – Bortkomst – Uberettiget forbrug (J.nr. 10.11-0059-08)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Mobil – aftaleforhold – bortkomst – uberettiget forbrug Resume: Klager havde et abonnement med et simkort, som var givet til dennes mor i Spanien. Den 13. oktober 2007 blev morens taske stjålet med simkortet i. Efterfølgende blev der registreret et højt forbrug på simkortet, og da det var tilknyttet automatisk optankning […]

Aftalevilkår – misbrug (tyveri) – betalingsmiddellovens § 11, stk. 3 (J.nr. 10.11-0186-05)

Aftalevilkår – misbrug (tyveri) – betalingsmiddellovens § 11, stk. 3 (J.nr. 10.11-0186-05)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Aftalevilkår – misbrug (tyveri) – betalingsmiddelloven § 11, stk. 3 Resume: Klagers mobiltelefon var blevet stjålet på en ferie i Spanien. Der var saldokontrol tilknyttet abonnementet. Efter tyveriet registreres et væsentligt overforbrug, før saldokontrollen spærrer simkortet. Klager påstår, at denne forgæves havde forsøgt at kontakte teleselskabet efter tyveriet, men dette kan […]