Mobil – Aftaleforhold – Aftaleindgåelse – Bopæl i udlandet (23-32)

Mobil – Aftaleforhold – Aftaleindgåelse – Bopæl i udlandet (23-32)

Resumé Den 16. juni 2017 indgik klagers søn en aftale med indklagede om oprettelse af et mobil-abonnement. Den 21. april 2022 anmodede klager, som var bosiddende i Flensborg, om at få sin søns mobilabonnement overdraget til sit navn. Indklagede afviste at overdrage abonnementet til klager, idet klager ikke havde en dansk bopælsadresse. Indklagede henviste til, […]

Mobil – aftaleforhold – inkasso (22-171)

Mobil – aftaleforhold – inkasso (22-171)

Resumé: Klager havde indgået en aftale med indklagede om køb af en Samsung Galaxy S21 med tilhørende mobilabonnement. I perioden fra april til juli 2022 opstod der problemer med betaling af regninger. Ifølge indklagede sendte indklagede i denne periode flere påmindelser og rykkere til klager. Den 20. juli 2022 overgav indklagede sit tilgodehavende til Telia […]

Mobil – Aftaleforhold – Manglende betaling – Opsigelse – Rykker- og inkassoforløb (22-57)

Mobil – Aftaleforhold – Manglende betaling – Opsigelse – Rykker- og inkassoforløb (22-57)

Resumé: Klager havde i en længere årrække et mobilabonnement hos indklagede.   Klagers mobilabonnement blev betalt via indklagedes selvbetjeningsside. Den 1. januar 2022 passerede saldoen på klagers CBB-konto 0 kr. og gik i minus med 28,98 kr. Ifølge indklagede sendte indklagede i perioden efter flere påmindelser og rykkere til klager. Den 11. februar 2022 sendte […]

Mobil – Aftaleforhold – Pris på abonnement – Krav om tilbagebetaling (22-20)

Mobil – Aftaleforhold – Pris på abonnement – Krav om tilbagebetaling (22-20)

Resumé: Klager havde et mobilabonnement hos indklagede til 199 kr. om måneden. Den 25. november 2021 var klager i telefonisk kontakt med indklagede, da klager ønskede at bestille en ny IPhone og AirPods Pro. Ifølge klager oplyste indklagedes medarbejder i den forbindelse, at klager betalte for meget for sit abonnement, da prisen for abonnementet var […]

Mobilt bredbånd – dataforbrug – tilkøb af ekstra datapakker (20-360)

Mobilt bredbånd – dataforbrug – tilkøb af ekstra datapakker (20-360)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Juni 2021 Resumé: Klager oprettede et mobilt bredbåndsabonnement hos indklagede. Ifølge klager var klagers mor forud herfor blevet kontaktet telefonisk af en af indklagedes eksterne sælgere. Da klagers mors NemID ikke fungerede på dette tidspunkt, blev aftalen på grund af et tidsbegrænset tilbud oprettet i klagers navn. Der opstod herefter uenighed om […]

Mobilt bredbånd – aftaleforhold – bindingsperiode (Sag: 20-428)

Mobilt bredbånd – aftaleforhold – bindingsperiode (Sag: 20-428)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Juni 2021 Resumé: Klager havde oprettet et mobilt bredbåndsabonnement med 50 GB data hos indklagede med en bindingsperiode på seks måneder. Klagers abonnement blev ændret fra 50 GB data til 250 GB data. Denne opgradering af abonnementet udløste nye seks måneders binding.  Da klager opsagde sit abonnement hos indklagede, blev klager opkrævet […]

Mobil – Aftaleforhold – Ændring i abonnement – Udland – Varsling – Hæftelse

Mobil – Aftaleforhold – Ændring i abonnement – Udland – Varsling – Hæftelse

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Sag 20-84 November 2020 RESUMÉ: Klager havde et mobilabonnement hos indklagede, som indeholdt op til 5 timers tale til 40 udvalgte lande, herunder Iran. Den 29. august 2019 sendte indklagede en e-mail til klager, hvor indklagede varslede ændringer i klagers mobilabonnement pr. 1. oktober 2019. Af varslingsmailen fremgik det, at klagers udlandspakke […]

Mobilt bredbånd – Aftaleforhold – Overdragelse af abonnement – Passivitet – Bevisbyrde – Forældelse

Mobilt bredbånd – Aftaleforhold – Overdragelse af abonnement – Passivitet – Bevisbyrde – Forældelse

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Sag 20-138 Oktober 2020 RESUMÉ: Den 15. november 2008 indgik klagers far en aftale om et mobilt bredbåndsabonnement med tilhørende telefonnummer 3120xxxx og et mobilabonnement med tilhørende telefonnummer 4084xxxx. I juli 2010 bad klager om, at telefonnummer 4084xxxx blev overdraget til klager. Indklagede modtog i den forbindelse en overdragelsesformular, hvoraf der kun […]