Mobil – aftaleforhold – rette debitor – betalingsaftale (J.nr. 13.12-0031-15)

Mobil – aftaleforhold – rette debitor – betalingsaftale (J.nr. 13.12-0031-15)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Den 21. maj 2015 – Mødenr. 111 RESUMÉ: Klager og klagers tidligere ægtefælle havde flere mobilabonnementer tilknyttet et kundenummer hos indklagede. Efter ægteskabet ophørte fortsatte klager betalingen af i alt tre mobilabonnementer til brug for klager og klagers sønner på kundenummeret via Betalingsservice. Klagers tidligere ægtefælle oprettede derefter mobilabonnementer og et internetabonnement, […]

Fastnet – aftalevilkår – rette aftalepart – konkurs – medarbejderaftale (J.nr. 13.12-0151-09)

Fastnet – aftalevilkår – rette aftalepart – konkurs – medarbejderaftale (J.nr. 13.12-0151-09)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Fastnet – aftalevilkår – rette aftalepart – konkurs – medarbejderaftale Resume: Klager havde en aftale med sin arbejdsgiver om, at denne skulle betale klagers abonnementsomkostninger. Arbejdsgiveren gik konkurs og klager blev opkrævet de manglende betalinger. Disse ønskede klager ikke at betale, med henvisning til, at hun kun var bruger af abonnementet. […]

Fastnet – aftalevilkår – rette aftalepart – medarbejderaftale (J.nr. 11.12-0127-09)

Fastnet – aftalevilkår – rette aftalepart – medarbejderaftale (J.nr. 11.12-0127-09)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Fastnet – aftalevilkår – rette aftalepart – medarbejderaftale Resume: Klager var stoppet hos en arbejdsgiver, der efterfølgende havde anmodet om overdragelse af et tlf. nr. til klager. Da klager modtog en faktura for abonnementet, bestred denne, at der havde fundet en overdragelse sted. Ved overdragelsen blev der sendt en ordrebekræftelse med […]

Aftalevilkår – fastnet – tvist om rette debitor (J.nr.11.15-0742-04)

Aftalevilkår – fastnet – tvist om rette debitor (J.nr.11.15-0742-04)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Aftalevilkår – fastnet – tvist om rette debitor. Resume: Klager havde et abonnement med tre telefonnumre tilknyttet. Nævnet fandt, at klager ifølge abonnementsvilkårene hæftede for brugen af de pågældende numre, fordi forbruget var tilknyttet abonnementets ejer, uagtet at den faktiske bruger af to af numrene var hendes eksmand. Klager: NN Indklagede: TDC Totalløsninger […]

Overdragelse af abonnement – tvist om fortolkning af mundtligt indgået aftale. (J.nr. 11.08-0539-04)

Overdragelse af abonnement – tvist om fortolkning af mundtligt indgået aftale. (J.nr. 11.08-0539-04)

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klagetema: Overdragelse af abonnement – tvist om fortolkning af mundtligt indgået aftale Resume: Klager skulle til udlandet og fremlejede i den forbindelse sin lejlighed. Klager kontaktede derfor indklagede telefonisk, da hun ikke havde behov for sit fastnetabonnement, mens hun var væk. Hendes abonnement blev derfor overført til fremlejeren, der dog ikke betalte […]