Kan jeg klage over indholdstakserede SMS’er?

Kan jeg klage over indholdstakserede SMS’er?

Teleankenævnet kan kun i begrænset omfang behandle klager over de såkaldte indholdstakserede tjenester. Hvis du har en klage over en sådan indholdstakseret SMS, skal du henvende dig til dit teleselskab. Teleselskaberne har en forpligtelse til at undersøge, om det lov- og aftalemæssige grundlag for opkrævningen af indholdstakserede tjenester hos de enkelte indholdsudbydere er i orden. […]

Hvornår må teleselskabet lukke for min telefon?

Hvornår må teleselskabet lukke for min telefon?

Hvis du uden gyldig grund ikke betaler dine forfaldne telefonregninger, er teleselskabet berettiget til at afbryde din telefon. Teleselskabet er dog kun berettiget til at afbryde den berørte, ikke betalte del af teletjenesten eller abonnementet, medmindre der er tale om svig eller gentagne gange af for sen eller manglende betaling fra din side. Dette indebærer, […]

Hvordan med rykkergebyrer og inkasso?

Hvordan med rykkergebyrer og inkasso?

Hvis du ikke betaler din telefonregning til tiden, vil teleselskabet rykke dig for betaling, og selskabet er i den forbindelse berettiget til at pålægge dig rykkergebyrer. Det er dog højst tilladt at kræve et rykkergebyr på 100 kr. pr. rykkerskrivelse. Det er endvidere højst tilladt at fremsende 3 rykkerskrivelser vedrørende det samme krav. Der skal […]

Hvad sker der, når jeg har klaget til Teleankenævnet?

Hvad sker der, når jeg har klaget til Teleankenævnet?

Når Teleankenævnets sekretariat har modtaget det udfyldte klageskema og registreret indbetalingen af klagegebyret på 175 kr. starter sagsbehandlingen. Så længe sagen verserer i Teleankenævnet, vil opkrævningen af det påklagede beløb være stillet i bero fra teleselskabets side. Klagesagsbehandlingen i Teleankenævnet er mere enkel og uformel end ved en almindelig retssag ved en domstol. Formålet med […]

Kan jeg klage, hvis jeg har brugt mit abonnement erhvervsmæssigt?

Kan jeg klage, hvis jeg har brugt mit abonnement erhvervsmæssigt?

Teleankenævnet behandler kun i begrænset omfang klager fra erhvervsdrivende. Hvis du er erhvervsdrivende, må du derfor være forberedt på, at du kan risikere, at din klage eventuelt vil blive afvist fra behandling i nævnet. Reglerne/praksis vedrørende erhvervsklager er følgende: Teleankenævnet optager altid regningsklager fra erhvervsdrivende til behandling. En regningsklage er en klage, der er begrundet […]

Hvornår kan jeg klage til Teleankenævnet?

Hvornår kan jeg klage til Teleankenævnet?

Du kan klage til Teleankenævnet, hvis du er forbruger og er uenig med dit teleselskab i konkrete spørgsmål, der udspringer af din aftale med selskabet. Din klage kan f.eks. dreje sig om indgåelse eller opsigelse af dit abonnement, om størrelsen af din telefonregning eller om teleselskabets opkrævning af rykkergebyrer. Det er en forudsætning for at […]

Skal jeg betale for forbruget, hvis min mobiltelefon er blevet misbrugt?

Skal jeg betale for forbruget, hvis min mobiltelefon er blevet misbrugt?

Hvis din mobiltelefon er bortkommet, skal du så snart, du bliver opmærksom på dette, rette henvendelse til dit teleselskab og bede om at få SIM-kortet spærret. Dette er vigtigt for at forhindre misbrug, men også fordi det har betydning for størrelsen af det beløb, som du selv hæfter for, hvis din mobiltelefon alligevel har været […]