Hvornår kan jeg kræve erstatning af mit teleselskab?

Hvornår kan jeg kræve erstatning af mit teleselskab?

Når du søger om erstatning fra dit teleselskab, fordi du mener, at selskabets handlinger eller undladelser har påført dig tab eller ulemper, er der flere forhold, som du bør være opmærksom på. Det er således et krav, at dansk rets almindelige betingelser for tildeling af erstatning er opfyldt. Dette indebærer bl.a., at du skal kunne […]

Kan teleselskabet ændre vilkårene i min aftale?

Kan teleselskabet ændre vilkårene i min aftale?

Ja, teleudbydere har ret til at foretage ændringer i eksisterende abonnementsvilkår herunder prisforhøjelser. Ændringen kan ske uden dit samtykke og kræver derfor ikke genforhandling af aftalen. Typisk er denne ret indskrevet i de eksisterende abonnementsvilkår. Der er dog nogle betingelser for, at teleudbyderen kan gøre denne ret gældende. Pris- eller andre vilkårsændringer skal varsles overfor […]

At flytte sit telefonnummer

At flytte sit telefonnummer

Nummerportering er en betegnelse for en tjeneste, der giver dig som kunde mulighed for at få flyttet dit telefonnummer fra et teleselskab til et andet teleselskab. Teleselskaberne har i henhold til Teleloven pligt til at sikre mulighed for nummerportering. Pligten omfatter portering af et telefonnummer fra f.eks. en gammel mobilaftale til en ny mobilaftale, eller […]

Kan jeg fortryde min aftale med teleselskabet?

Kan jeg fortryde min aftale med teleselskabet?

I visse tilfælde har du en særlig fortrydelsesret. Dette er bl.a. tilfældet, hvis aftalen er indgået som led i et såkaldt ”fjernsalg”. At købe ved fjernsalg vil sige, at du køber varer eller tjenesteydelser via internettet, telefonisk eller på andre tilsvarende måder, der er indrettet med det formål for øje at indgå aftaler, uden at […]

Mundtlige aftaler

Mundtlige aftaler

Både mundtlige og skriftlige aftaler er bindende. Det kan dog være svært at bevise, hvad der er aftalt mundtligt, hvis der opstår uenighed herom. Det kan derfor være en god ide, at eventuelle mundtlige aftaler efterfølgende bliver bekræftet skriftligt. Eksempel 1: Du har modtaget en rykker, og henvender dig til teleselskabet og fortæller at du […]

Telefonsalg

Telefonsalg

Telefonsalg er, når et teleselskab ringer til dig, og I bliver enige om at indgå en aftale over telefonen. I Danmark er der et generelt forbud mod telefonsalg til forbrugere. Det betyder, at en sælger ikke må ringe til dig, uden du har givet samtykke hertil. Der er ganske få undtagelser til denne regel. For […]