Overskriftsbillede til 2 nye afgørelser

Der er den 14. January 2022 offentliggjort 2 nye afgørelser

TV – mangler ved det leverede – ældre tv-bokse (21-161)

Uddrag: Klager havde et tv- og bredbåndsabonnement hos indklagede. Klager havde syv tv-bokse på sin adresse. Klager havde i flere tilfælde oplevet, at den ene af hans syv tv-bokse tabte forbindelsen. Indklagede udskiftede denne til en tv-boks, som fungerede ligesom den gamle tv-boks. Men klagers problemet blev ikke afhjulpet. Da klager udskiftede et tv-apparat, fungerede den […]
Link: TV – mangler ved det leverede – ældre tv-bokse (21-161)


Mobil – Regningsklage – Opkald foretaget i udlandet – Hæftelse (21-188)

Uddrag: Klager oprettede et mobilabonnement hos indklagede. I abonnementet var inkluderet ’Roaming World’. I forbindelse med et ophold i Tyrkiet, foretog klager en række opkald til Frankrig og England. Klager modtog efterfølgende en opkrævning fra indklagede for de pågældende opkald. Det var klagers opfattelse, at opkaldene var inkluderet i klagers abonnement, hvilket klager også var blevet […]
Link: Mobil – Regningsklage – Opkald foretaget i udlandet – Hæftelse (21-188)