Overskriftsbillede til 3 nye afgørelser

Der er den 31. March 2022 offentliggjort 3 nye afgørelser

Fibernet – Aftaleforhold – Væsentlig forsinkelse – Kompensation (21-230)

Uddrag: RESUMÉ: Klager bestilte oprettelse af bredbånd via en fiberforbindelse hos indklagede den 7. oktober 2020. Ifølge ordrebekræftelsen ville klager den 27. november 2020 få besøg af en tekniker, som ville installere den indvendige del af fiberinstallationen, opsætte fiberboks udvendig på huset og aftale, hvor der skulle graves. Det fremgik endvidere af ordrebekræftelsen, at klager igen […]
Link: Fibernet – Aftaleforhold – Væsentlig forsinkelse – Kompensation (21-230)


Fibernet – Aftaleforhold – Forsinkelse (21-193)

Uddrag: RESUMÉ: Klager bestilte oprettelse af bredbånd via en fiberforbindelse hos indklagede den 7. maj 2021. Klager havde i starten af 2021 bestilt etablering af fibernet hos en anden leverandør, men på grund af flere forsinkelser valgte klager at skifte til indklagede. Klager sendte en klage til indklagede den 23. juli 2021 over forsinkelsen med leveringen […]
Link: Fibernet – Aftaleforhold – Forsinkelse (21-193)


Mobil – Regningsklage – Opkald foretaget i Grækenland til USA – Hæftelse – Roaming World (21-278)

Uddrag: RESUMÉ: Klager havde et mobilabonnement hos indklagede, som indeholdt ’Roaming World’. Klager havde også ’5 Timers tale til 54 lande’. I forbindelse med et ophold i Grækenland foretog klager i perioden fra den 2. september – 11. september 2021 en række opkald til USA. Klager modtog efterfølgende en opkrævning fra indklagede for de pågældende opkald. […]
Link: Mobil – Regningsklage – Opkald foretaget i Grækenland til USA – Hæftelse – Roaming World (21-278)